NAKUP

Izberite si svoje vodenje, na urniku preverite, kdaj je na voljo. Po nakupu boste na elektronski naslov prejeli bon in dogovorili se bomo za datum ogleda. Za zasebne oglede datum in uro predlagate sami.

Izberite si svoje vodenje, na urniku preverite, kdaj je na voljo. Po nakupu boste na elektronski naslov prejeli bon in dogovorili se bomo za datum ogleda. Za zasebne oglede datum in uro predlagate sami.

Splošni pogoji poslovanja – spletna prodaja darilnih bonovI. Splošno
Predmetni splošni pogoji veljajo za nakup darilnih bonov izdajatelja AroundBled, Neža Vovk s.p., Koroška cesta 1, 4290 Tržič.
Darilni bon je dokument, ki ga izda izdajatelj proti plačilu v obliki listine in ga je skladno s temi splošnimi pogoji, kot plačilo za voden ogled dolžno sprejeti podjetje AroundBled, Neža Vovk s.p.(prodajalec). Kupec darilnega (kupec) bona je oseba, ki vplača vrednost darilnega bona.
Prodajalec kupcu spletne prodaje (kupcu) pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene in storitve, ki so predmet darilnih bonov. Darilni boni so prenosljivi in so unovčljivi za storitve in izdelke, ki jih ponuja prodajalec.
Kupec prejme potrdilo o nakupu na e-naslov.
Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.
Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da nakup kupca urejajo splošni prodajni pogoji, ki veljajo na dan oddaje nakupa.

II. Naročilo
Na spletni strani www.okrogbleda.si je vpogled v ponudbo darilnih bonov in vrednost le-teh.
Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s Pogoji spletne prodaje darilnih bonov. Kupec s potrditvijo nakupa darilnega bona izrecno soglaša, da je v celoti seznanjen z določili teh splošnih pogojev ter da jih v celoti sprejema in potrjuje.
Kupec pošlje naročilo preko spletne strani www.okrogbleda.si ali preko elektronske pošte na naslov: neza@aroundbled.com.
Kupec ob naročilu posreduje naslednje podatke:
– ime in priimek, naslov
– e-naslov
– telefonska številka.

III. Vrednosti
Darilni boni so na voljo v naslednjih vrednostih:
– 15 EUR
– 25 EUR
– 80 EUR

Darilni boni AroundBled, Neža Vovk s.p. v drugih vrednostih ne obstajajo in jih ni mogoče kupiti ali unovčiti.

Namenjeni so za naslednja tematska vodenja:

  1. Korak po tržiško
  2. Ko boš prišla na Bled
  3. Božično po tržiško
  4. Firbcanje po Tržiču
  5. Korakec po tržiško

IV. Plačilo, prevzem
Kupnino za naročene darilne bone kupec poravna po predračunu prodajalca. Po opravljenem plačilu kupec preko elektronske pošte prejme darilni bon v obliki pdf, skupaj s potrdilom o plačilu.

V. Odgovornost, preklic, zamenjava
Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec sam ne prevzame naročenega darilnega bona prejetega v pdf obliki na e- naslov.
Prav tako prodajalec ne odgovarja, če kupec darilni bon izgubi, ga uniči ali kako drugače onemogoči njegovo uporabo. Prodajalec dvojnikov darilnih bonov ne izdaja.
Veljavnost darilnih bonov je do 31.12.2022. Za koriščenje bona je potrebna predhodna rezervacija pisno na e-naslov neza@aroundbled.com ali s klicem ali sporočilom na telefonsko številko +38631892185. Imetnik darilni bon predloži (v fizični ali elektronski obliki) ob izvedbi storitve prodajalca.
Zamenjava darilnega bona za gotovino oz. denar ni možna v nobenem primeru. Po dogovoru je izjemoma možno podaljšanje njegove veljavnosti pa tudi sprememba tematskega ogleda v okviru ponudbe prodajalca. Zamenjava v primeru izgube, uničenja ali poškodovanja ni možna. V teh primerih kupec tudi ni upravičen do nobenega povračila. Darilni bon je možno unovčiti samo v celoti in ga je mogoče uporabiti le enkrat. Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.
Darilni bon je veljaven v okviru podatkov, ki so na njem zapisani:
– identifikacijska številka
– storitev za katero je bon izdan
– veljavnost in unovčljivost bona

Kupec ima pravico, da prodajalcu v 7 dneh od prevzema naročenega darilnega bona sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu vrne darilne bone, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo darilni bon za namen izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila bonov bremeni v tem primeru kupca.
Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno pisno izjavo obvestiti prodajalca (AroundBled, Neža Vovk s.p., Koroška cesta 1, 4290 Tržič; neza@aroundbled.com) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti).
Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

VI. Varnost in zasebnost osebnih podatkov
Prodajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v namene, za katere so bili zbrani oz. so jih posredovali kupci ter za izboljšanje uporabe spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim osebam, razen v primeru ko to določa zakon. Storili bomo vse, da podatke uporabnikov spletne strani zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.
Vsi podatki, ki jih posreduje kupec, bodo v izključni lasti prodajalca ter varovani v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem in tako, da bo prodajalec lahko zagotovil nemoteni proces nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb, novosti.

VII. Razno
Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu sta kupcu na razpolago tel. št. +38631892185 in elektronski naslov neza@aroundbled.com.
Prodajalec skladno s 3. odst. 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih.
Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto darilnega bona in z njim kupec ne more uveljavljati plačane storitve. Kupec se mora izkazati izključno z darilnim bonom, ki ga prejme na e-naslov v pdf obliki (v elektronski ali fizični obliki).

© 2024: Okrog Bleda | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress